Sponsor

Opstilling af stadeplads

Opstilling af salgsboder kan påbegyndes onsdag kl. 12.00.

Kræmmermarkedet starter fredag kl. 12.00 og slutter søndag kl. 18.00.

Torsdag aften er der stort bankospil i idrætshallen, der ligger som nabo til markedspladsen.

Husk der er gratis morgenbrød til alle kræmmere søndag morgen.

Salgsboder, der IKKE er opstillet senest lørdag kl. 10.00,
vil blive udlejet til anden side - uden yderligere varsel.
Betalt stadeleje refunderes ikke !!!

Stadepladsen må ikke overdrages til andre.
Varekørsel til stadepladserne må ikke finde sted efter kl. 10.00.
Der henstilles til, at pladsen ikke forlades inden søndag kl. 18.00.
Pladsen skal forlades i rengjort stand - senest mandag - ellers vil der blive fremsendt regning for oprydning.

Der må ikke sælges drikkevarer fra boderne!
Ørbæk Marked er selv restauratør på pladsen.

OVERTRÆDELSE AF DE VEJLEDENDE ANVISNINGER KAN MEDFØRE BORTVISNING FRA MARKEDSPLADSEN, UDEN REFUSION AF DEN BETALTE STADELEJE.

VIGTIGT: Hvis du vil være sikker på en stadeplads
- skal stadelejen være betalt senest den 16. maj 2018!

Vi håber at se dig på Ørbæk Marked i 2018 - kræmmer eller gæst - alle skal være så hjertelig velkommen!