Sponsor

Arrangør

Det er Ørbæk Borgerforening der står som arrangør af Ørbæk Marked.

Ørbæk Borgerforening tegnes af en bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Kontakt:
Ørbæk Borgerforening
Svendborgvej 31
5853 Ørbæk

Vision for Ørbæk Borgerforening:
Skabe festlige, kulturelle og oplysende aktiviteter for alle aldersgrupper med henblik på at skabe glæde og sammenholde blandt Ørbæk´s beboere.
Sikre en indflydelse der kan skabe sammenhold og udvikling i Ørbæk.

Økonomi:
Et eventuelt overskud ved Ørbæk Marked anvendes til:

Driftstilskud til de tilknyttede foreninger.
Specielle formål i Ørbæk og omegn - efter ansøgning.
Ørbæk Borgerforening's medlemsaktiviteter.
Konsolidering af økonomien bag Ørbæk Marked.
Ørbæk Marked har en sund økonomi, der sikrer, at enhver udgift altid vil kunne betales.