Sponsor

Ørbæk Markeds historie

Et flot jubilæumsskrift blev udgivet i 2004 i anledning af Ørbæk Markeds 25-års jubilæum i nyere tid. Jubilæumsskriftet fortæller om den historiske baggrund for det gamle Ørbæk Marked. Det fortæller også om hvordan det første Ørbæk Marked i nyere tid blev etableret i 1980. Det er hyggelig og humoristisk læsning, som er skrevet af Kurt Klein Taanquist, som var den første formand og initiativtager til at genetablere Ørbæk Marked.
Jubilæumsskriftet er på 30 sider og koster kun kr. 50,00. Det kan købes ved at kontakte Kenneth Taanquist.

Markedets historie:
I de senere år er der opstået et væld af markeder rundt omkring i Danmark, hvor der sælges alt mellem himmel og jord. Især kræmmermarkeder er blevet den helt store dille.

Oprindeligt er et marked et sted, hvor sognets og oplandets beboere omsætter deres hjemmeproducerede varer eller husdyr. Går vi helt tilbage til middelalderen, opstod de første markeder som medicinmarkeder, omkring de mange helbredende kilder rundt om i landet.

Disse markeder tiltrak også en masse gøglere, krejlere m.v. Normalt varede markedet kun en dag, og det var gerne en dag med navn efter en hellig person, som så også kilden havde navn efter - eller omvendt.

Dagen sluttede som regel med fest og dans.

På et tidspunkt blev disse "ugudelige markeder" forbudt, og der kom en periode hvor markedstraditionen havde trange kår. Der er dog ingen tvivl om, at baggrunden for vore dages markeder skal findes her.

Med hensyn til Ørbæk Marked, så skriver det sig tilbage til medicin markederne ved Regisse Kilde udenfor Frørup, der traditionelt blev holdt omkring Sankt Hans. Det fortælles i kommunen, at der indtil for ganske nylig, har været personer, der har hentet vand fra Regisse Kilde for at helbrede et dårligt ben eller lignende.

I fortællingen om Regisse Marked siges der, at festen om aftenen stod i Frørup by. Det skal i den forbindelse nævnes, at Ørbæk jo på det tidspunkt var meget mindre end f.eks. Frørup og Herrested, idet Ørbæk lå for tæt på Nyborg og derfor ikke kunne blive købstad som de andre.

Det er derfor nærliggende at mene, at da disse " handelsbælter" blev ophævet, og Ørbæk begyndte at udvikle sig og fik jernbanen til byen, at markedstraditionen så er flyttet hertil.

Vi ved med sikkerhed, at Ørbæk Marked som traditionel marked opstod omkring 1900, måske tidligere. Men fra den tid nævnes Ørbæk Marked i almanakken for landbrug m.m. hvert år som et levedyrs marked for heste, køer, får og geder m.m.

Ørbæk Marked var såkaldt formarked til det store Skt. Knuds Marked i Odense. Den faste markedsdag var anden lørdag i juli. Disse markeder blev holdt hvert år frem til 1957. Udviklingen havde betydet, at der ikke blev tilført markedet nogen heste. Det fortælles, at man kun måtte holde markedet, hvis der var heste, og det sidste marked blev holdt med en lånt hest på pladsen.

Ørbæk Marked var meget officielt, og der skete indberetning til politimand Jensen om, hvor mange dyr der havde været. De nyere markeder blev også omgivet af gøgl og fest. Det var en tradition, at skolebørnene havde fri, så de kunne tage med forældrene til marked. På den måde blev markedet også en folkefest.

Der har været mange markedspladser i Ørbæk. På Assensvej, mellem Assensvej og Stationsvej, på pladsen hvor Rosengården ligger nu og endelig på markerne bag Ørbæk Kro, det nuværende Åsmosen, nærmere der hvor Buen ligger i dag.

I 1979 begyndte nogle mennesker i Ørbæk at snakke om at genoptage Ørbæk Marked. Der var nu rigtig godt gang i markederne rundt om i Jylland samt selvfølgelig Egeskov Marked på Fyn. Heste var der ikke for mange af, men i særdeleshed voksede kræmmermarkederne frem.

Ørbæk Borgerforenings nyvalgte bestyrelse vedtog så i 1980 at genstarte Ørbæk Marked med forbillede i de tidligere markeder, hvilket ville sige, at der skulle være dyr på markedet.

Det første marked løb af stablen i 1980. Mange vil nok sige, at det var et simpelt forsøg, men en markedsdag kom der dog ud af det på marken ved Krum's Autoophug på Nyborgvej. Her blev markedet holdt 2 gange. Det var nødvendigt at finde en ny plads. En velvillig forretningsfører hos FAF og forhandling med Ørbæk Kommune resulterede i, at Ørbæk Marked kunne holde flyttedag i 1982 til Langemosevej. Flytningen betød, at der kom rigtigt skub i markedet, det voksede og voksede og tog mere og mere form som de markeder, der med mellemrum blev besøgt i Jylland.

Det vrimlede efterhånden også med markeder overalt i landet, og på et tidspunkt forsøgte nogle handelsstandsforeninger og politimestre i Jylland at få lukket markederne. Der blev stillet krav til markederne med hensyn til, hvad der måtte omsættes og hvilke dispensationer, der skulle indhentes. Det betød, at det stort set var umuligt at starte nye markeder op, og dem, der fik lov til at fortsætte, fik kun lov, fordi der var en gammel tradition og ikke mindst et af Landbrugsministeriet godkendt markedsdag. Selv om Ørbæk Marked også løb ind i disse problemer, var der stor opbakning fra Nyborgs daværende politimester Ib Petersen, der sikrede at Ørbæk Marked kunne forsætte.

Efter nogle år på Langemosevej blev pladsen igen for trang, så hele markedet flyttede ud, hvor det er nu, på en lejet mark ved Svendborgvej, hvor der er mulighed for udvidelse.

Kurt Klein Taanquist